divendres, 15 de setembre de 2006

pinça


instrument de fusta o de plàstic que té dos braços units per una molla metàl·lica i que en fer-hi pressió per un extrem permeten de subjectar la roba en estendre-la [GDLC]

Teatre Pereira, eivissa setembre 2006