dissabte, 10 de febrer de 2007

gruaMàquina emprada per a l'elevació de càrregues, per mitjà d'una cullera o d'un ganxo suspès d'un cable, i per a llur moviment a petites distàncies. [GDLC]
Platja de'n Bossa, febrer 2007, eivissa