dijous, 1 de juliol de 2010

Eivissa o Ibiza - Roser Marí Tur

www.diariodeibiza.es
1 de juliol de 2010

Fa deu anys que me´n vaig anar d´Eivissa per estudiar. En aquests anys he comprovat quina imatge es té a fora de ca nostra. Resumidament seria això: platges, sol i discoteques. Fins i tot, m´he trobat gent que pensa que Eivissa només és un lloc de discoteques (no hi ha gent que faci feina, no hi ha gent que estudiï, a l´hivern no hi ha ningú, etc.)

Paral·lelament a això, he percebut una variació important i preocupant, en relació amb es nom de sa nostra illa entre sa gent catalanoparlant: abans tothom deia Eivissa; ara, cada vegada més, fins i tot es que parlen català, diuen Ibiza. És a dir, no és gens estrany sentir algú que et diu: «Quan te´n vas a Ibiza?», «Aquest estiu hem anat a Ibiza», «Hem estat passejant pel port d´Ibiza»… Evidentment, quan notes això busques un perquè i és fàcil trobar-lo: des de totes ses institucions que es dediquen a sa promoció turística es nom que es promociona és només Ibiza; Eivissa no surt per enlloc.
Només s´ha de pensar en es casos de sa pàgina Ibiza.travel i es cas, totalment surrealista, des logo de s´Ibatur ´Ibiza. Illes Balears´. Fins i tot, es donen casos de frases com ´Un hivern a Ibiza´, vista a sa contraportada d´una agenda d´actes elaborada per s´Ibatur. Sa polèmica Eivissa/Ibiza fa anys que dura, però crec que aquest cas demostra que ja estam arribant a uns nivells força demencials: si escrivim en català hem de posar Eivissa; això és ben fàcil d´entendre, diria jo.

Per acabar només voldria recordar s´article 14 de sa Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears: 14. 1– Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. 14.3– Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes i la retolació ha de concordar amb elles.
I si simplement aplicam sa llei?