divendres, 11 de desembre de 2009

Adolfo Pérez Esquivel, premi Nobel de la Pau a Eivissa

Divendres, desembre 11, 2009, 20:00 hores

Conferència: ELS DRETS HUMANS I LA LLUITA NO VIOLENTA A L'AMÈRICA LLATINA

Organitzen: Direcció General de Cooperació del Govern
Presenta: Josep Ramon Balanzat, director general de Cooperació
Participen: Adolfo Pérez Esquivel, premi Nobel de la Pau