dilluns, 6 de juny de 2011

Banca ètica - El valor del diner

www.elpunt.cat
La banca ètica es va fent un lloc en el mercat, tot i que el catàleg de productes frena l'arribada al gran públic
Algunes entitats ja comencen a oferir hipoteques i préstecs alternatius
De moment, el gros del crèdit es destina al Tercer Sector

06/06/11 02:00 - barcelona - M.M

“L'activitat econòmica no és neutral. No es desenvolupa mitjançant mecanismes automàtics, involuntaris o inintencionats. Tota decisió econòmica és, en darrer terme, una decisió ètica, assumida des d'un marc determinat de conviccions les conseqüències de les quals n'afavoreixen uns i en perjudiquen uns altres”. Aquesta sentència és el primer que es veu quan s'entra al web de Fiare, una de les entitats de banca ètica que actua a Catalunya, on els orígens del moviment es remunten a molts anys enrere, amb la creació, a final dels anys noranta, de Fets (Finançament Ètic i Solidari).
Altres opcions de banca ètica a l'abast, amb oferta molt diferent de serveis, serien, per exemple, la cooperativa Coop57 i Oikocredit, que dóna suport financer per mitjà de microcrèdits a organitzacions locals del Tercer Món, i l'holandès Triodos Bank. Les entitats de banca ètica, en molts casos interconnectades, es mouen en el difícil però agraït terreny del Tercer Sector, però amb eines semblants, almenys pel que fa a la mecànica, a les de la banca tradicional, tot i que amb limitacions que encara no la fan una alternativa equivalent al 100%.

Albert Gasch, responsable de clients i socis de Fiare, que té l'origen al País Basc, explica que la plataforma és impulsada per més de 50 organitzacions, i que, fet i fet, no es pot considerar un banc. Per poder realitzar serveis bancaris, tenen firmat un acord amb un banc italià ja consolidat, Banca Popolare Etica (BPE), que els deixa la llicència. “D'aquesta manera –explica Gasch–, Fiare és la representant legal a l'Estat espanyol de la BPE, fet que ens permet captar estalvis i donar finançament, amb una estructura dividida en associacions territorials”.

Segons el portaveu de Fiare, la idea final seria obtenir els 6 milions d'euros de capital que els permeti tenir fitxa bancària pròpia, però hi ha “molta feina” des dels 3 milions que poden aconseguir a final d'aquest any. Així, Gasch tampoc no descarta “passes intermèdies”, com ara la constitució d'una sucursal de la Popolare, amb la qual es podrien acabar fusionant, juntament amb una entitat francesa, la NEF, per fer una cooperativa europea de finances ètiques.
Doble selecció
Respecte al tipus de servei, Fiare no té comptes corrents (el seu banc avalador, sí), i els seus crèdits es decideixen des d'una doble selecció: la lògica del risc, i també una anàlisi eticosocial, a càrrec d'una comissió de socis independent de l'estructura professional, amb potestat vinculant. Els seus préstecs “no són del tipus tou”, però sí “competitius i molt transparents”, indica Gasch, i van destinats, com en tota la banca ètica, a institucions i a particulars per impulsar projectes que tinguin a veure amb l'esperit que l'impulsa.

Pel que fa a Coop57, Ramon Pasqual, coordinador, recorda que com a cooperativa depenen de les aportacions dels socis en forma de fons, que han de tornar i que han de ser remunerats. “És un circuit curt, és cert, però té mèrit convèncer la societat civil que ens deixi diners que només serviran per finançar entitats, avançar subvencions de l'administració o crèdits per a inversions de caràcter ètic. Com a contrapartida a la limitació, per exemple, de donar hipoteques, Pasqual exposa el seu caràcter autogestionari, que fa que les regles del joc estiguin marcades pels integrants, “sense Euríbor i amb uns criteris propis per als avals”, comenta Pasqual, que hi afegeix: “Es tracta d'un sistema basat en la confiança, en les persones, no en els seus diners”.
De mica en mica, però, el sector es va configurant com una alternativa cada cop amb més cos. Així, Triodos Bank, conegut per les seves inversions innovadores i transparents en energies renovables, agricultura biodinàmica, turisme sostenible, etc., ja té productes hipotecaris com ara l'ecohipoteca, que, segons explica Esteban Barroso, director general de l'entitat a l'Estat, es concedirà a certs clients per al condicionament de casa seva. A més estudien “préstecs al consum alternatius, configurats de manera que no afavoreixin el sobreendeutament”.

3 comentaris:

Anil Rajanala ha dit...

I think you have a great page here… today was my first time coming here.. I just happened to find it doing a google search. anyway, good post.. I’ll be bookmarking this page for sure.


Web hosting

Té la mà Maria - Reus ha dit...

bon post, felicitats
però banca i ètica no cacen, com foc amic

salutacions des de Reus

Puntdvista ha dit...

tens tota la raó, però potser cal utilitzars noms que la gent coneix per entrar facilment, després ja li cambiarem el nom... salut!