dilluns, 6 de juliol de 2015

Curs d'Estiu UIB: No tot és festa: conèixer «l'altra» Eivissa


Es tracta d’un curs que consta de quatre sortides didàctiques, cadascuna amb uns objectius determinats, per tal de conèixer aspectes bàsics de la història, la geografia, les activitats econòmiques, l’evolució urbana o el patrimoni de l’illa d’Eivissa. D’una banda, interessa a persones vingudes de fora de l’illa que vulguin tenir un cert coneixement de la realitat insular més enllà dels tòpics habituals, però també a la gent de la mateixa illa que vulgui aprofundir en el coneixement d’alguns aspectes essencials del nostre territori.


Professor: Josep Antoni Prats Serra, professor associat del Departament de Ciències de la Terra, UIB.
Dates: del dimarts 8 al divendres 11 de setembre de 2015, de 16.30 a 21.30 hores.
Hores: 25 hores (20 hores presencials i 5 de treball de l'alumne, per obtenir un crèdit ECTS).

OBJECTIUS
Donar a conèixer la realitat de l’illa d’Eivissa, més enllà de la imatge que transmet cap a l’exterior.
Aprendre a observar i reconèixer els aspectes bàsics d’un territori a través de diversos recorreguts.
Tenir uns coneixements bàsics de la història de l’illa d’Eivissa a partir de la visita a jaciments arqueològics.
Entendre les característiques més importants del territori de l’illa d’Eivissa: el relleu, la vegetació, la distribució del poblament, la distribució de les activitats econòmiques, etc.
Reconèixer les diferències entre els barris de la ciutat d’Eivissa, entenent l’evolució urbana al llarg de la història i les funcions de cada àrea.
Apreciar els diferents sistemes agrícoles de l’illa així com la seua importància en la conformació del paisatge tradicional.

CONTINGUTS
Sortida 1: LA HISTÒRIA. Cala Llonga: de la platja al cap des Llibrell
Partint d’una àrea turística (platja, hotels, apartaments, restaurants, etc.) ascendim al cap des Llibrell, on trobarem un jaciment prehistòric (puig de ses Torretes), un altre de púnic (cap des Llibrell) i unes vistes fantàstiques.

Sortida 2: EL PAISATGE. Sant Josep - sa Talaia - Sant Josep
Des del nucli urbà de Sant Josep de sa Talaia pujam al cim més alt de l’illa, amb magnífiques vistes que permeten apreciar les característiques bàsiques del territori des del punt de vista físic i també de les activitats humanes.

Sortida 3: LA CIUTAT. El desenvolupament històric de la ciutat d’Eivissa
Recorregut per tot el centre històric de la ciutat: Dalt Vila, la Marina, sa Penya, els primers eixamples..., fins a observar la configuració de la ciutat actual. Pot fer-se en sentit cronològic invers: de l’actualitat cap als temps més antics.

Sortida 4: EL CAMP. De Corona a Forada per Buscastell
Una sortida que combina diversos paisatges agraris que permeten entendre com era el món tradicional preturístic. El pla elevat de Corona, la vall de Buscastell amb el seu sistema, encara en ús, de distribució de l’aigua, fins a arribar a les terres més baixes de Forada.
MÉS INFO: http://cursosestiu.uib.cat/13_ueef