dimarts, 18 d’agost de 2009

Jornada «Els espais agraris als Països Catalans: agonia o esperança»


He participat en aquesta jornada amb una conferència sobre Agricultura a Eivissa. Una nova i bona experiència.
A la Universitat Catalana d'Estiu UCE de Prada de Conflent

Ho organitza; Fundació Agroterritori
Hi col·labora: Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona
Amb el suport de Cambra Agrària Territorial de Girona
dia 17 d’agost

Es pot fer un balanç ambigu de l’estat dels espais agraris als Països Catalans: mentre que en determinats àmbits professionals i territorials es donen passes decidides a favor de la preservació i la gestió d’aquests espais, en altres llocs es prodiga un discurs pessimista, sovint acompanyat de desinterès polític. La jornada tècnica d’Agroterritori pretén posicionar-se en aquest estat de coses i aportar dades per a la discussió. Per tant, no únicament es tracta de ‘sistematitzar derrotes’, sinó també de donar paraula a les veus del territori que perseveren en el manteniment dels espais agraris. Alhora, es presentaran experiències concretes de treball en la línia d’una cerca d’un futur en positiu per a diversos espais agraris. En aquest sentit, en un primer bloc s’afrontaran les valoracions de tall més crític (agroeutenàsia, invisibilitat i divorci), mentre que en el segon bloc se subratllaran les opcions de futur (vincle, alternativa i rebel·lia). Convé que totes aquelles persones inquietes per la desaparició d’espais agraris arreu dels Països Catalans, que estiguin preocupades per la seva preservació, gestió i desenvolupament, comparteixin un temps de reflexió i debat en el marc de la jornada tècnica d’Agroterritori a l’UCE. Això permetrà guanyar consciència col·lectiva dels reptes que els espais agraris tenen amb vista al futur.

9:30-10:30
Presentació de la jornada. Agricultura i territori als Països Catalans: una visió general
per Valerià Paül (geògraf, investigador en geografia a la Universidade de Santiago de Compostela)

10:30-11:30
El divorci o la distància entre productor i consumidor. Les xarxes de lligams alimentaris del camp amb la ciutat
per Anna Roca (professora de geografia a la Universitat de Girona) i Sònia Callau (enginyera tècnica agrícola i enginyera de forests)

11:30-12:00 Debat entre els assistents

12:00-15:00h Pausa (dinar)

15:00-16:00
El vincle necessari o la recuperació de l’aliança entre Perpinyà i l’agricultura de la plana del Rosselló
per Gilles Bertand (enginyer agrònom responsable d’agricultura de la Comunitat d’Aglomeració de Perpinyà-Mediterrània)

16:00-17:00
L’alternativa o les opcions emergents de producció i consum. Un balanç des d’Eivissa
per Jordi Salewski (geògraf, Institut d’Estudis Eivissencs)

17:00-18:00
La rebel·lia o no admetre que el treball dels llauradors haja esdevingut anacrònic
per Enric Navarro (agrònom i llaurador, responsable de producció de Món Orxata)

18:00 Cloenda