dimarts, 27 d’octubre de 2009

internet lliure - cuba

Informació vol dir llibertat, cultura i formació. homes i dones amb capacitat de pensar i actuar. Perquè no podem tenir una xarxa lliure?

Censura 'online' para los cubanos