dimecres, 21 d’octubre de 2009

INTO: Turista digital (21-23 Octubre 2009)


La Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) del Govern de les Illes Balears organitza el VI Seminari INTO Turisme i les Noves Fronteres Tecnològiques. Innovació basada en el Consumidor, que ha començat a Palma de Mallorca els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2009.

Pels que no estam a l'illa gran, es pot seguir per qualsevol lloc on-line a la web del into.

Els objectius d’aquest Seminari són: • Innovació en el sector turístic. Provocar un ampli debat sobre l'adaptació de les empreses turístiques que integren la cadena de valor del producte o servei turístic enfront dels nous paradigmes. • Donar a conèixer experiències reals tant en destinacions com en productes turístics. • Promoure un fòrum idoni que permeti un intercanvi entre experts, acadèmics i professionals propiciant una millora del producte turístic. • Introduir oportunitats i avanços derivats de la transferència del coneixement cap al sector turístic en el marc de la innovació.